2018

Stöd från Riksantikvariämbetet

Riksantikvarieämbetet har fått ett tydligt uppdrag att stödja Sveriges 2000 museer. Kontaktperson är Erik Fugeläng. Du kan prenumerera på nyhetsbrev och hitta mera information här. Glöm heller inte att vi nu är inne i det Europeiska kulturarvsåret.


Höstmöte 24-25/10 i Lund

Urholkade statliga bidrag till länsmuseerna ger främlingsfientliga krafter större spelrum
Kulturarvsfrågorna har under senare tid, inte minst i valrörelsen, kommit att ställas allt mer i fokus. Vi välkomnar att kulturarvet diskuteras och ges en mer framträdande plats i samhällsdebatten., men i både Sverige och världen florerar ”fake news” i sociala medier som sedan sprids som sanningar.  

loading...


Årsmöte 17/4 i Malmö

loading...

Nisse Hemmingsson avtackas av Inga Göransson efter 25 år som samordnare för Länsmuseernas Samarbetsråd. Hans Kindgren tar över den rollen i samband med dagens årsmöte. Nu går vi vidare tillsammans för att stärka vårt varumärke

loading...

FOLK OCH KULTUR
- EN NY KULTURPOLITISK ARENA


Folk och Kultur blev en succé! Över tusen personer samlades i Munktellstaden i Eskilstuna den  7 – 10 februari 2018.

Boka redan nu in 2019 års Folk och kultur 6-9 februari!

 
Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarium, presenterades ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventetkunde man ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.
Läs mer på Folk och Kulturs hemsida!
 

loading...

En gemensam röst

Här kan du ladda ner och läsa vår informationsfolder.

Här ser du delar av styrelsen för samarbetsrådet. Från vänster ser du Åsa Hallén, Hans Kindgren, Nils Hemmingsson, Pia Wårdsäter, Yvonne Hagberg, Anders  Lidström, Conny Sandberg, Inga Göransson, Nils-Arne Bidsell och Raymond Pettersson. 

Länsmuseerna - Sveriges största museum

Länsmuseerna är Sveriges största museum. Finns över hela landet. Läs mera i bifogad folder.

Nya museilagen

Nya museilagen ställer nya krav på museerna. Läs mera.
 

Ordförande

Vid årsmötet 2015 valdes Yvonne Hagberg till ordförande efter Inga Göransson som nu växlar om till viceordförandeposten.

Vill du ha tryckt foldrar eller vill ha svar på olika frågor som hanteras av samarbetsrådet så kontaktar du Hans Kindgren

Kontakta oss

Hans Kindgren
Sofiagatan 29
416 72 Göteborg
tfn 070-664 34 50

epost: olsson.kindgren@outlook.com

Om du har synpunkter och förslag till material till hemsidan, mejla vår webmaster Raymond Pettersson

Senast uppdaterad 180601