En svag kulturbudget som lämnar stora delar av
Sverige utanför


Sveriges länsmuseer har under lång tid uppmärksammat staten och regeringen på sitt mycket allvarliga ekonomiska läge med bland annat ständiga personalnedskärningar och bristande underhåll av föremål och kulturhistoriska byggnader.

- Vi är därför besvikna över att budgeten inte innehöll det trendbrott som museerna hade behövt. Det är en svag första kulturbudget som lämnar stora delar av Sverige utanför, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas
samarbetsråd och ordförande i Kalmar läns museum.

Mer än var tredje länsmuseum minskar på antalet anställda 2020


Det väntas bli neddragningar och nedskärningar på flera av Sveriges länsmuseer nästa år.  
– Vi sänder nu ut ett sista nödrop till staten och regionerna innan deras budgetarbete avslutas, säger Jonas Hellberg (S), ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.
 
– Säkerställs inte grundfinansieringen står länsmuseerna inför ett mycket allvarligt läge. Förutom uppsägningar riskerar museernas samlingar av historiska föremål och byggnader inte få den vård och det skydd som krävs. Jag överdriver inte om jag påstår
att vårt kulturarv på många håll hotas att bli förstört för kommande generationer, säger Jonas Hellberg (S), ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd.

Sök jobbet som geneneralsekreterare

Höstmöte och utbildning i Nyköping den 22-24 oktober 2019

Träffa oss i Almedalen

Onsdag den 3 juli är museidagen under Almedalsveckan. 
Kom till vårt frukostmingel. 

Fråga i riksdagen om LM ekonomi

Riksdagsledamot Laila Naraghi ställde en fråga i riksdagen till kulturminister Amanda Lind. Läs mer här
 

Blocköverskridande krav på ökade resurser

Landets länsmuseer är de stora förlorarna på statens kulturpolitik
 - Statens sätt att fördela ut kulturanslagen regionalt har under flera år kraftigt missgynnat landets länsmuseer. Det är hög tid för riksdagspartierna och regeringen att uppmärksamma de regionala museernas svåra ekonomiska situation. Över blockgränserna kräver vi att statens grundfinansiering höjs. Sker inte detta står länsmuseerna inför uppsägningar, menar Jonas Hellberg, ordförande för Länsmuseernas Samarbetsråd i ett upprop tillsammans med Sveriges alla Länsmuseer. 
Reportage i SVT

2019

Höstmöte 23-24 oktober i Nyköping

Vårt höstmöte kommer vara i Södermands nybyggda museum i Nyköping. Här har landstinget satsat på ett nybygge med ändamålsenliga och publika magasin. Mötet vänder sig i första hand till styrelseledamöter och chefer i landets Länsmuseer. Tisdagen den 22 kommer det att anordnas en utbildning för Länsmuseistyrelser.
 

Årsmöte 9 april i Östersund

Vid årsmötets avtackades Yvonne Hagberg som ordförande av vår vice ordförande Inga Göransson.
Till ny ordförande valdes Jonas Hellberg från Kalmar.


Se program Du kan också läsa mer om Riksförbundet Sveriges museer här

Folk och Kultur 6-9/2 i Eskilstuna

loading...

För andra årets i rad arrangerade föreningen Folk och Kultur ett kulturpolitiskt event med över tusen deltagare. Samarbetsråden för Länsmuseernas, musiken och teatrarna står bakom föreningen.
Läs mer om föreningen här.
 

2018

Stöd från Riksantikvariämbetet

Riksantikvarieämbetet har fått ett tydligt uppdrag att stödja Sveriges 2000 museer. Kontaktperson är Erik Fugeläng. Du kan prenumerera på nyhetsbrev och hitta mera information här. Glöm heller inte att vi nu är inne i det Europeiska kulturarvsåret.


Höstmöte 24-25/10 i Lund

Urholkade statliga bidrag till länsmuseerna ger främlingsfientliga krafter större spelrum
Kulturarvsfrågorna har under senare tid, inte minst i valrörelsen, kommit att ställas allt mer i fokus. Vi välkomnar att kulturarvet diskuteras och ges en mer framträdande plats i samhällsdebatten., men i både Sverige och världen florerar ”fake news” i sociala medier som sedan sprids som sanningar.  

loading...


Årsmöte 17/4 i Malmö

Nisse Hemmingsson avtackas av Inga Göransson efter 25 år som samordnare för Länsmuseernas Samarbetsråd. Hans Kindgren tar över den rollen i samband med dagens årsmöte. Nu går vi vidare tillsammans för att stärka vårt varumärke

FOLK OCH KULTUR
- EN NY KULTURPOLITISK ARENA


Folk och Kultur blev en succé! Över tusen personer samlades i Munktellstaden i Eskilstuna den  7 – 10 februari 2018.

Boka redan nu in 2019 års Folk och kultur 6-9 februari!

 
Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden.

Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

Förutom spännande samtal, debatter och seminarium, presenterades ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Som deltagare och publik under konventetkunde man ta del av ett brett konst- och kulturutbud från hela Sverige.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.
Läs mer på Folk och Kulturs hemsida!
 

Vår styrelse

Vid årsmötet i Östersund valdes en ny styrelse för samarbetsrådet. Från vänster Raymond Pettersson, Monika Fahlén, Jan Nordwall, Göran Gunnarsson, Inga Göransson, Jonas Hellberg, Anders Lidström. Saknas gör Jesper Rehn, Therese Stoltz och Conny Sandberg.

loading...

Sveriges största museum

Länsmuseerna är Sveriges största museum. Finns över hela landet. Läs mera i bifogad folder.

Nya museilagen

Nya museilagen ställer nya krav på museerna. Läs mera.
 

Ordförande

Vid årsmötet 2019 valdes Jonas Hellberg, ordförande i Kalmar läns museum till ny ordförande i samarbetsrådet. 
Du når honom på jonas.hellberg@regionkalmar.se

Vill du ha tryckt foldrar eller vill ha svar på olika frågor som hanteras av samarbetsrådet så kontaktar du Hans Kindgren eller Olof Hermelin
 

Kontakta oss

Hans Kindgren
Sofiagatan 29
416 72 Göteborg
tfn 070-664 34 50

epost: olsson.kindgren@outlook.com

eller

Olof Hermelin
Östergötlands museum
Box 232
581 02 Linköping

epost: Olof.hermelin@ostergotlandsmuseum.se

Om du har synpunkter och förslag till material till hemsidan, mejla vår webmaster Raymond Pettersson

Senast uppdaterad 190626